یادداشتهای شبانه

https://sovietbeing.wordpress.com

آمریکا … آمریکا

اخیراً گروهی از حامیان دولت نولیبرالی روحانی که خود را چپ جا می‌زنند، مذاکره با آمریکا را بهانه‌ای کرده‌اند تا چشم بر برنامه‌ی اقتصادی ارتجاعی روحانی ببندند و یکصدا در … به خواندن ادامه دهید

02/10/2013 · بیان دیدگاه

آخرین نظرات

سالار در درسی از سیصد و پنجاه اوین
سالار در سرمایه‌داری و فاشیسم – روی…
یادداشت‌های شبانه در مزاروش و لنین – سیریل…
فولاد راستین در بعد از اودسا «انسان ماندن» خود…
یادداشتهای شبانه در ما و مجلس