یادداشتهای شبانه

https://sovietbeing.wordpress.com

با «چه باید کرد» چه کردیم؟

برای قدردانی از رفقای بی‌نام و نشان سایت «میخک» «چه باید کرد» پرسشی از اخلاق نیست و پاسخ خویش را از ارزش‌ها نمی‌گیرد. «چه باید کرد» پرسشی از استراتژی است. … به خواندن ادامه دهید

27/09/2013 · بیان دیدگاه

آخرین نظرات

سالار در درسی از سیصد و پنجاه اوین
سالار در سرمایه‌داری و فاشیسم – روی…
یادداشت‌های شبانه در مزاروش و لنین – سیریل…
فولاد راستین در بعد از اودسا «انسان ماندن» خود…
یادداشتهای شبانه در ما و مجلس